Přihlášení
Zaregistrovat se Zapomenuté heslo
Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nýt ozdobný 10 x 32 mm,  ø21 mm Nýt ozdobný 10 x 32 mm, ø21 mm Kód: KKN21
5,62 Kč bez DPH
6,80 Kč
Nýt ozdobný 6 x 27 mm,  ø19 mm Nýt ozdobný 6 x 27 mm, ø19 mm Kód: KKN18
3,74 Kč bez DPH
4,53 Kč
Patinovací barva měděná 0,25 l Patinovací barva měděná 0,25 l Kód: patina CU RikFer
299,52 Kč bez DPH
362,42 Kč
Kovaný hrot H 88 x L 28 x 24 mm  Kovaný hrot H 88 x L 28 x 24 mm Kód: 2306.01
7,51 Kč bez DPH
9,09 Kč
Připravujeme pro Vás

Luxusní masážní křesla.

Dotazy na:

mundy.pm@gmail.com

+420 603 334 880

 

Domů / Dům, dílna, zahrada / Barvy a patiny
Podrobné údaje o zboží

Grafitová barva 0,75 l /1kg/ s antickým, rustikálním, kovověslídovým lesklým efektem

Kód: F290/1
Žádné hodnocení.
Připraveno k odeslání
234,52 Kč bez DPH
283,77 Kč , plus doprava
 
Grafitová barva 0,75 l /1kg/ s antickým, rustikálním, kovověslídovým lesklým efektem

Speciální lak na kovářské výrobky

Umělopryskyřičný, železitoslídový, grafitový lak na kovářské výrobky s antickým rustikálním kovovělesklým efektem pro optimální ochranu a dekoraci

 

- kování všech druhů, restaurátorské práce, mříže, brány, kované ploty, zábradlí, ocelové díly
- rychleschnoucí, vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům díky speciální alkydové pryskyřici
- krycí nátěr pro vysoce kvalitní, efektní, dekorativní vnější a vnitřní nátěry


Příprava povrchu před natíráním:
Z oceli a kovaných částí musí být odstraněny staré uvolněné nátěry, nečistoty, rez a mastnota. Pozinkované části před natřením doporučujeme ošetřit 10% roztokem čpavku. Pozinkované a ocelové části musí být opatřeny speciální antikorozní základní barvou na zinek nebo barvou na železo.
Zpracování:
Na materiál opatřený základem ve dvou vrstvách. Před použitím dobře promícháme. Lak je připraven k přímému použití bez ředění. Tento speciální lak lze nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Nepoužívat pod + 5 ° C.
Upozornění - doporučení:
Výsledný, efektní, dekorativní, antický, kovový lesk se dostaví po úplném proschnutí, po 2 - 3 dnech. (Záleží na teplotě a vlhkosti vzduchu) Pro zvýšení kovového efektu povrch laku opatrně překartáčujte jemným mosazným nebo měděných kartáčem. Při použití této techniky se zvyšuje tzv. popouštění (špinění) grafitu. Proto doporučujeme kovové části, které jsou vystaveny otěru, jako např. madla zábradlí, vydrhnout drsnou látkou (např. jutou) a následně omýt vodou.
Čištění pracovního nářadí:
Ihned po práci omyjte pracovní pomůcky syntetickým ředidlem nebo terpentýnem nebo čističem štětců.
Schnutí, skladování:
Nelepivý po 2 hodinách, zcela proschlý po 24 hodinách. V chladu, ale ne pod teplotu +5°C.
Složení:
Speciální alkydová pryskyřice, anorganické pigmenty, plnidla, aliphanty, aroma, aditiva.
Bezpečnostní pokyny:
Obsahuje nízkovroucí hydrogenovaný benzín (CAS: 64742-82-1). R 10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 7/9 Uchovávejte obal pevně uzavřený, na dobře větraném místě. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 23 Nevdechujte aerosoly. S24 / 25 Zamezte styku s kůží a očima. S36 / 37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
První pomoc:
Pokud se projeví zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí, vždy okamžitě vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto obalu.
Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.
Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí: vyplachovat 10-15 minut čistou vodou.
Likvidace obalu:
Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místa k tomu určená.
Obsah vystačí přibližně na 6 m² při jednom nátěru v závislosti na hrubosti a členitosti podkladu.

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.